Astrid Ingebjørg Swart

 In Hva skjer?

Astrid Ingebjørg Swart er samisk sjaman fra Indre Finnmark i Tana. Hun er arvtaker og bærer av helbredertradisjonen etter en kjent helbreder fra Tana. Astrid Ingebjørg har fått bred presseomtale i media og TV. Hun holder kurs i samisk sjamanisme innland og utland.

På hennes hjemsted var og er det en utpreget polarisering mellom det tradisjonelle samiske sjamanistiske livssynet og kristendommen. Denne situasjonen førte til at hun begynte å tenke uavhengig, og hun utviklet en vilje til å formidle den tradisjonelle samiske urfolksanskuelsen og hente frem i lyset de teknikker og ritualer som er typiske for den samiske og andre ur- og naturfolkstradisjoner. Astrid deltar regelmessig på samiske festivaler og arrangementer i de nordiske landene, men begrenser ikke sitt budskap til det samiske folket. Hun mener med styrke at det er viktig å formidle de gamle innsiktene og verdensforståelsen til mennesker uavhengig av etnisitet og bakgrunn, fordi de naturbaserte innsiktene og kunnskapene om verden har gyldighet for alle – også de som ikke har hatt en samisk bakgrunn eller erfaring med naturbaserte tradisjoner. På denne måten er hun blitt en brobygger mellom ulike folk, og hun oppfordrer mennesker over hele verden til å utvikle en ny bevissthet og annerledes tenkemåte.

Tema: Naturen som veiviser, kom i kontakt med elementene. Hvordan utvikle evnene dine? Kan alle lære sjamanisme?
I den samiske tradisjonen var trommen et hjelpemiddel for å få svar på spørsmål, slik at indre bilder kan åpnes opp og skape nye former. Hun vil på slutten av workshop ha en trommereise.

På festivalen blir det utført kjærlighetsseremoni. Gled deg til dagens workshop.

Sarahkkas Veiviserkort – Samisk Visdom – for første gang i Norge

Astrid Ingebjørg har introdusert og utformet Sarahkkas Veiviserkort. Kortstokken består av samiske guder/ gudinner, samisk kultur, natur, dyr, himmel og jord. Kortene kan kjøpes på alternativmessen. Festivalpris: 350kr

Bures boathin, varmt velkommen

www.sarahkkas.com