Finn din naturindentitet – healing med vann

 In Uncategorized

Workshop: Erena Rhôse.
På Isogaisa bruker vi urfolks måte å presentere oss selv og vår identitet på: Ditt navn, din familie, ditt hjemsted forteller mye om hvem du er – det er din kulturbakgrunn.
Alle har i tillegg en naturidentitet som på maori heter Pepeha. Man er født inn i et forhold til jorda gjennom det første åndedraget. Da vet naturen deg. Du vet naturen. Da er vi på jorda. Da skapes en forbindelse til jord, vann, ild og luft. Det er din naturidentitet.
Om vi ikke har en forståelse for naturen hvordan kan vi lese naturen og ha et mål med naturen?
Maoriene har et spesielt konsept for vann. Wairua er to vann og betyr ånd (spirit) som er din direkte sammenkobling til all skapelse. Vannet gir plass til alle planeter og solen – og er det som finnes tilbake etter all død – og dette vann er Hine pu kohurangi, dine forfedre. Dette er ikke en myte for oss, det er min og maorifolkets sannhet.
Med dette utgangspunktet skal vi vise hvordan vi kan bruke vann for å heale naturen, mennesker og dyr på en direkte måte.

Erena Rhöse Foto: Catarina Hegg

Ulla Pirttijärvi & Ulda