Geir Anders Hætta Berg: Samisk tovedsbue


 In Hva skjer?

Dette blir et meget spennende foredrag, med påfølgende workshop. Vi skal lære om den samiske buen, slik den opprinnelig var! Etterpå får deltakerne en nærmere innføring i kunsten å skyte med pil og bue, med veiledning.

Samisk tovedsbue, tvividr, finnboga, juoksá – kjært barn med mange navn.
Samene er historisk beskrevet som særdeles gode jegere, skiløpere og bueskyttere.
De var videnkjent for sine ferdigheter med pil og bue.

Konstruksjonen er unik og skiller seg veldig ut fra langbuene som er blitt brukt ellers på kontinentet. Ellers er langbuer laget av ett trestykke, mens tovedsbuen er laget av to treslag, bjørk og tennarfuru eksempelvis. Isolert sett er det ikke særlig bra buemateriale, men kombinert er det ekstremt effektivt. De eldste bevarte fragmentene på funn av tovedsbuer er omlag 1500 år gamle. Men det kan tilsynelatende se ut til at denne teknologien er enda eldre, ved å studere helleristninger på blandt annet helleristningene i Alta.

Ronald Kvernmo