Hvorfor er det så viktig å være ute i naturen og å snakke naturens språk?


 In Hva skjer 2018, Workshop

Workshop: Robert A. Vars – Gaup

 

På Isogaisa skal vi sammen kjenne på stillheten i naturen og å bli bevisst det åndelige språket. Noen ganger vil naturen fortelle deg noe: Det kan være er møte med vær og vind eller møte med et dyr. Når man går i fjellet eller i skogen kan dyr og fugler oppføre seg litt unormalt; De stikker ikke av, de blir ikke redde. Det er akkurat som de vil ha kontakt med deg. Kanskje vil de fortelle deg noe. Det kan være forfedrene som kommer i en dyre-skikkelse. Da er utfordringen å klare å opprette kontakt med naturen. Det handler om å være klar over hva du kan gjøre for «å tune deg inn», for å koble deg på det dyret som står foran deg.

Det kan også være områder i naturen som trenger healing. Hvordan kan vi se det. Hvordan kan vi føle det. Hva kan vi gjøre.