Inhämta naturens livskraft med Qi Gong

 In Hva skjer 2018

Med Aita Pats.

Qi Gong är en uråldrig rörelsemetod för att skapa balans i kropp och själ. Den utgår från att vi människor är en självklar del av livskraften som finns i naturens fem element, jorden och himmelen.
Genom träning av din livskraft kan du återskapa kontakten med naturens flöden och det ger en förutsättning för en god hälsa och ett långt, lyckligt liv.
På Isogaisa kommer vi även att träna djurens qigong.