LIVETS TRE

 In Hva skjer 2018
Jane Folsted

Jane Folsted

Jane Folsted er ”Grandmother” fra Danmark og daglig leder av Moder Jords Have ved Frederikshavn. Hun har lang erfaring med å arbeide sjamanistisk, med læring fra ulike urfolks tradisjoner som utgangspunkt for sin egen åndelige vei. Hun er utdannet SoulFlow Guide, en healingterapeutisk metode som skaper samarbeid mellom høyere bevissthet og underbevissthet. Gjennom sin visdom, vakre sanger og omsorgsfulle tilstedeværelse tilfører Jane og hennes mann, Per Søager, svært mye til den etter hvert berømte Isogaisa-energien. I år vil Jane som en del av Sjamanrådets arbeid med Naturens språk, holde workshop om LIVSTREET. I sentrum av solhjulet (medisinhjulet/livshjulet) reiser det seg et mektig tre, Livstreet, som forbinder de vertikale verdenene. Røttene er dypt forankret i jorden, i UNDERVERDENEN, det ubevisste. Treets kraftfulle stamme representerer MELLOMVERDENEN, det bevisste, mens treets greiner strekker seg fritt opp i den mektige himmelen, OVERVERDENEN, det overbevisste. Vi kan også si at livstreet forbinder oss med Far Himmel og Moder Jord. Jane vil i sin workshop også guide en fin og dyp meditativ reise som forbinder oss – og skaper en bro mellom verdenene, vi finner et sted, hvor det indre og ytre kan strømme uten å være adskilt. Med åpne sanser beveger vi oss også ut i naturen på Isogaisa. Livstreet lærer oss at vi skal stå rake i vår egen kraft forbundet til de tre verdenene samtidig.

Ronald Kvernmo