Lone Ebeltoft: Samisk Naturforståelse

 In Hva skjer?

«Samisk Naturforståelse i Sirkelen» med Grandmother Lone Beate Ebeltoft

– Lone har praktisert sjamanisme i mange år, og har samarbeidet med

sjamaner fra mange urtradisjoner. Hun kommer fra sjøsamiske

slektslinjer, og vil  dele sine tanker og erfaringer rundt den Samiske

naturforståelsen, sett gjennom hennes hjerte og hennes joik.

Vi setter oss sammen Sirkelen og deler og utveksler tanker og

erfaringer.