NATURFORSTÅELSE UT I FRA LIVSHJULET

 In Hva skjer 2018

Med Eirik Myrhaug.

Kan livshjulets (medisinhjulets) innsikt hjelpe oss å komme i harmoni med livets sirkulære bevegelse? Urfolks livshjul (medisinhjulet) kan ses på som et kart, en måte å få oversikt over virkeligheten på, for å få dypere innsikt om sammenhengen i naturen.
Kan symbolene og mytologien på den samiske tromma “sees” i denne konteksten – og gi mening i den moderne verden. Symbolene (språket, tallene) og mytene er en måte å forstå naturlovmessighetene på, og samtidig kan de gi oss innsikt I hvordan de skiller oss fra naturen.
Foredraget blir en sammenfatning av den seneste forskning i kvantevitenskapelig forståelse, forenet med den urgamle viten om lysmørkets veksling av dag/natt tilstand.