Intervju med Ailo Gaup

Dessverre gikk Ailo bort i fjor, alt for tidlig. Derfor vil jeg dele dette med dere. Det er et intervju jeg gjorde med Ailo i forbindelse med Bacheloroppgaven jeg gjorde på Handelshøgskolen BI. Jeg var litt i tvil om jeg skulle legge det ut, men jeg tar sjansen. Intervjuet må betraktes akkurat slik det er, nemlig en skoleoppgave. Men Ailo tar seg god til å fortelle om det han driver med, i sitt virke som sjaman.

Chaga podcast

Denne sendingen handler kun om chaga. Bruk, oppbevaring, og innholdsstoffer. Til slutt en artig liten historie.

Podcast fra Isogaisa

Vi snakker om Isogaisa AS og Foreningen Isogaisa. Litt om chaga, sjamankurs og healing. Til slutt hører vi Maze med PJSomby Band.

Meditasjonspodkast

Spor 1 er guidet meditasjon, og spor 2 er tromming. Så de skal egentlig høres rett etter hverandre.