Radio Isogiasa Episode 1

 In Radio Isogaisa


Første sending fra studio til SN-Radio den 1. november 2016. Intervju med Eirik Myrhaug.